50.000 ﷼

آموزش ها و پژوهش ها

تدریس دروس اقتصاد خرد، اصول حسابداری ۱ و اصول حسابداری ۲ در دانشگاه علوم و تحقیقات:   پژوهش های دکتر وحید شهابی در گوگل اسکولار: https://scholar.google.com/citations?user=ehu56U0AAAAJ&hl=en پژوهش های دکتر وحید شهابی در ریسرچ گیت: https://www.researchgate.net/profile/Vahid-Shahabi-whyd-shhaby-2 پژوهش های دکتر وحید شهابی در سیویلیکا: https://civilica.com/p/101185/